Go with the flow

Go with the flow

Jag har kommit fram till att det är den enklaste och bästa vägen, att följa flödet. Många tankar och känslor dyker upp i en skapande process och ibland kan det vara svårt att förstå vissa av dem. Det råder en viss förvirring över var jag befinner mig just nu. Inser...